Profesjonalna organizacja imprez

Stworzenie dobrej, regionalnej imprezy muzycznej, na którą przyjeżdżaliby ludzie z całej okolicy, nie jest prostym zadaniem i wymaga odpowiedniej organizacji. Przede wszystkim, duże imprezy muzyczne jak dyskoteki przyciągają niekiedy ponad tysiąc osób w jedno miejsce. To już samo w sobie stanowi spore wyzwanie logistyczne i formalne, z którym trudno sobie poradzić jeśli nie jesteś hotelem takim jak Azyl, gdyż przy takiej liczebności imprezy niezbędne jest już zastosowanie regulacji zgodnie z ustawą o imprezach masowych. Organizator musi więc wziąć na siebie pewne dodatkowe koszty wynikające z obowiązków, jakie na niego wtedy spadają – a jest to chociażby zapewnienie odpowiedniej obsługi technicznej, pracowników ochrony, poinformowanie policji czy pogotowia o konieczności przygotowania dodatkowych patroli. Niektóre z zadań związanych z zabezpieczeniem imprezy masowej realizowane są naturalnie w ramach funkcjonowania poszczególnych instytucji – Pogotowie nie może odmówić pomocy bez względu na to, gdzie i kiedy doszło do jakiegoś wypadku. Niemniej w takich okolicznościach, jeśli organizator dużej imprezy nie dopełnił wszystkich ciążących na nim obowiązków formalnych, a do jakiejś tragedii by doszło – on będzie brał na siebie całą odpowiedzialność, zarówno finansową, cywilną jak i ewentualnie karną. Przed rozpoczęciem organizacji dużych imprez, balów czy dyskotek, warto więc dokładnie zapoznać się z obowiązkami i wymogami ciążącymi na każdym, kto organizuje w miejscu publicznym zbiorowisko ponad tysiąca osób.
Po spełnieniu rozmaitych wymogów formalnych i dostarczeniu stosownej dokumentacji, organizator może przystąpić do kolejnych etapów. W życiu każdej dyskoteki bardzo ważne jest przygotowanie odpowiedniej przestrzeni pod parkiet. O sukcesie danych imprez decyduje nie tylko ich liczebność, ale możliwość swobodnego nawiązywania kontaktów z setkami innych imprezujących bez konieczności przechodzenia przez tłumy zlokalizowane w mniejszych salach. Wielki parkiet, na którym tańczą wszyscy do tej samej muzyki, to oczywiście spore wyzwanie logistyczne i techniczne, albowiem wymaga odpowiedniego zabezpieczenia tej przestrzeni, a przede wszystkim – pozyskania odpowiedniego lokalu. Nie jest wcale takie proste znalezienie obiektu czy nieruchomości, który spełniałby te wysokie wymagania i dysponował ogromną przestrzenią taneczną. W wielu wypadkach więc organizatorzy dyskotek decydują się na wykonanie remontu generalnego czy poważnych prac konstrukcyjnych w obiekcie do tego nieprzygotowanym. Przesuniecie lub zlikwidowanie ścian i otwarcie przestrzeni tak, aby była ona równie dobrze widoczna z każdego punktu dyskoteki, to jedno z głównych zadań, jakie stoją przed ekipą budowlaną pracującą na renomę przyszłej dyskoteki. To jednak tylko początek.
W życiu każdej dyskoteki bardzo ważne jest oczywiście stworzenie odpowiednich technik zabezpieczenia – nie chodzi nawet o ochronę, która interweniowałaby w przypadku pijanych lub awanturujących się gości. Bardzo ważne jest spełnienie rygorystycznych wymogów odnośnie dróg ewakuacyjnych czy zabezpieczenia przeciwpożarowego i te wszystkie aspekty, łącznie z licznymi kosztami generowanymi przez nie, muszą znajdować się w zakresie zainteresowania samego organizatora. Ostatecznie, to jego majątek i kapitał posłużył do zbudowania danej dyskoteki, więc powinno mu zależeć na tym, aby nie spłonęła ona nagle lub nie została w inny sposób mocno uszkodzona. Rozwiązaniem równie ważnym w przypadku prowadzenia takiej działalności opierającej się na użyczaniu swojego lokalu setkom zainteresowanych klientów, jest jego ubezpieczenie. Oczywiście stawki ubezpieczeniowe uzależnione są nie tylko od powierzchni nieruchomości, ale także od prowadzonej w niej działalności gospodarczej, więc dyskoteki ze względu na swój dość charakterystyczny model biznesowy i dość wyjątkową grupę regularnych bywalców, muszą liczyć się niestety z nieco wyższymi od standardowych stawkami.
Ostatnim i bodaj najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed każdym właścicielem lub organizatorem imprez dyskotekowych, jest odpowiednie nagłośnienie i właściwa muzyka. Wiele dyskotek wybiera swoich ulubionych DJ z regionu i wynajmuje ich jako rezydentów, a więc konkretnego dnia tygodnia praktycznie zawsze imprezę obsługuje konkretny DJ. Jakość nagłośnienia na imprezie dyskotekowej ma kolosalne znaczenie, albowiem nawet najlepsze melodie i doskonałe sety mogą brzmieć nieszczególnie, jeśli głośniki będą słabej jakości lub będą niewłaściwie ustawione i źle skonfigurowane. Zatrudnienie profesjonalnego akustyka i montaż profesjonalnego systemu nagłaśniającego to w życiu dyskoteki bodaj największe wydatki, dające jednak także całkiem wymierne korzyści w postaci jakości oferowanego dźwięku. Idealnym uzupełnieniem doznań estetycznych klientów dyskoteki będą różnego rodzaju specjalne układy lamp stroboskopowych lub lasery, które wyświetlane wraz z tempem i melodią utworu, dodają wiele atrakcji. Maszyny odpowiedzialne za tworzenie zadymienia także są często spotykane na dyskotekach, chociaż należy odpowiednio uważać z ich wykorzystaniem i uprzedzać klientów dyskoteki, że pojawiający się na parkiecie dym nie jest związany z żadnym zagrożeniem pożarowym.

Dodaj komentarz